Rok za podnošenje izbornih lista za izbore za Skupštinu grada Beograda, 14 gradova i 74 lokalne samouprave, koji će se održati 2. juna, ističe danas u ponoć.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna lista mora biti predata neposredno izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Izborna komisija će sastaviti zbirnu izbornu listu i objaviti je na svojoj veb-stranici najkasnije 15 dana pre dana glasanja. Birački spisak će biti zaključen takođe 15 dana pre izbora, kada će biti utvrđen ukupan broj birača s pravom glasa u svakoj lokalnoj samoupravi.

Konačan broj birača će biti utvrđen tri dana pre izbora, do kada će biti moguće izmene putem resornog ministarstva.

Prema dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, usvojenim u Skupštini Srbije, birači koji su promenili prebivalište posle 3. jula 2023. neće moći da glasaju na novoj adresi na nadolazećim lokalnim i beogradskim izborima.

Prema rokovniku za sprovođenje izbornih radnji, 17. maj je rok za utvrđivanje i objavljivanje zbirnih izbornih lista, kao i za zaključivanje biračkih spiskova.