Штаб за ванредне ситуације је на седници одобрио да се отвори градски базен уз поштовање епидемиолошких мера.

Foto: scpozarevac.com

Приликом коришћења отвореног базена из ове препоруке обавезно је поштовање следећих мера:

  • у смени истовремено може бити присутно, максимално 1.000 лица на простору отвореног базена,
  • обавезно држање физичке дистанце од најмање 2m,
  • пре уласка у комплекс базена обавезна провера телесне температуре,
  • обавезно коришћење дезобаријера пре уласка у комплекс базена,
  • обавезно држање физичке дистанце и у води, и
  • забрањено је задржавање у холу испред базена.

ЈУ „Спортски центар Пожаревац“ Пожаревац, да одреди лице одговорно за примену мера ове препоруке у свакој смени за време рада базена.

Препоручује се обавезна дезинфекција простора након истека термина за коришћење базена, како би се омогућило безбедно коришћење истог простора у наредном термину.

Обавезују се сви корисници базена да поштују прописане мере.

Уколико дође до измена захонских прописа које уређују мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19, придржавати се истих.

Извор: pozarevac.rs