Ukida se svanredna situacija za teritoriju grada Požarevca, na osnovu Informacije o epidemiološkoj situaciji infekcije COVID-19 na teritoriji grada Požarevca, od Zavoda za javno zdravlje Požarevac od 16.06.2021. godine.

Foto: RTV Biser

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka kojom je ova vanredna situacija proglašena od 23.11.2020. godine.

Izvor: pozarevac.rs