Srpska pravoslavna Crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetim 14.000 mladenaca Vitlejemskim u znak sećanja na masovni pokolj muške dece koju je naredio izraelski kralj Irod Veliki.

Foto: RTV Biser

Pokolj mladenaca vitlejemskih je događaj iz jevanđelja po Mateji gde je kralj Irod Veliki naredio vojsci da ubiju svu mušku decu u Vitklejemu.

Ovakvo naređenje je došlo nakon što su mu njegovi savetnici rekli da dolazi kralj koji će ga skinuti sa prestola,mislivši na Isusa Hrista.