Srpska pravoslavna Crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetim 14.000 mladenaca Vitlejemskim u znak sećanja na masovni pokolj muške dece koju je naredio izraelski kralj Irod Veliki.

SPC

Pokolj mladenaca vitlejemskih je događaj iz jevanđelja po Mateji gde je kralj Irod Veliki naredio vojsci da ubiju svu mušku decu u Vitklejemu.

Ovakvo naređenje je došlo nakon što su mu njegovi savetnici rekli da dolazi kralj koji će ga skinuti sa prestola,mislivši na Isusa Hrista.

Autor: TV Biser