Stariji Covek

Пензионери који имају пензију до 29.378 динара, колико износи просечан чек у Србији, од данас до 31. маја могу да конкуришу за бесплатну рехабилитацију у бањама.

Foto: Pixabay

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште у Србији.

Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, под условом да збир њиховихих чекова не прелази просек.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са Косова и Метохије пријављују се најближој филијали Фонда према месту пребивалишта.

На ранг листу корисника који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања.

Извор: новости.рс