Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni danas, 5. juna 2022. godine. Upis u srednje škole je od 14. do 20. jula.

Foto: RTV Biser

Ove godine testovi su se pregledali u 15 skening centara u Srbiji, a uvedeno je i dvostruko pregledanje svakog zadatka.

Budući srednjoškolci listu želja će moći da podnesu, putem portala mojasrednjaskola.gov.rs  do 6. jula  2022. godine uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Za one koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula 2022. godine.

Roditelji će 13. jula na portalu imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama, dok je upis od 14. do 20. jula.