Zbog povoljnije epidemiološke situacije u Srbiji, pojedine države regiona ublažavaju uslove ulaska u zemlju za naše državljane. Od danas za ulazak u Sloveniju našim državljani nije potreban negativan pi-si-ar test.

Pixabay

Slovenija

Državljani Srbije u Sloveniju mogu da uđu bez posebnih uslova.

Srbija se od danas nalazi na zelenoj epidemiološkoj listi, što znači da našim državljanima nije potreban negativan pi-si-ar test pri ulasku u Sloveniju.

Crna Gora

Za ulazak u Crnu Goru državljanima Srbije je potreban negativan pi-si-ar test, pozitivan serološki test na antitela klase IgG ili negativan rezultat serološkog testa na antitela klase IgM (ELISA test).

Test ne sme biti stariji od 72 sata i mora biti obavljen u registrovanoj laboratoriji.

Bosna i Hercegovina

Bez posebnih uslova državljani Srbije mogu da uđu i u Bosnu i Hercegovinu. Nije potrebno pi-si-ar testiranje, a ista pravila važe i za državljane Hrvatske i Crne Gore.

Drugim stranim državljanima je za ulazak u BiH potreban negativan pi-si-ar test.

Austrija 

Državljanima Srbije, koji nemaju regulisan boravak, nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim u posebnim slučajevima za koje postoje opravdani razlozi, kao što su potrebe hitnog zdravstvenog lečenja, određenih porodičnih razloga i drugo, uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Državljanima Srbije, koji imaju regulisan boravak, a koji dolaze sa područja sa povećanim rizikom od kovida 19, među kojima je i Srbija, dozvoljen je ulazak u Austriju, pri čemu je potrebno da imaju zdravstvenu potvrdu na nemačkom ili engleskom jeziku, ne stariju od 72 sata, koja potvrđuje da je pi-si-ar test negativan.

Ukoliko navedena lica ne poseduju negativan test, izriče im se desetodnevna samoizolacija i obavezna su da u roku od 48 časova obave testiranje o sopstvenom trošku. Samoizolacija se okončava po prijemu negativnog testa.

Hrvatska

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negativan.

Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (poseduju nekretnine u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati.

Bugarska 

Za ulazak u Bugarsku, državljanima Srbije potreban je negativan pi-si-ar test, a ista pravila se odnose i na državljane zemalja Evropske unije i Šengenskog sporazuma.

Grčka

Državljani Srbije ne mogu ući u Grčku. Izuzetak su državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Grčkoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena, kao i posebne kategorije građana – vozači kamiona, studenti, sezonski radnici u poljoprivredi i osobe koje dobiju odobrenje od Ambasade Grčke u Beogradu.

Mađarska

Državljanima Srbije je od 1. septembra zabranjen ulaz u Mađarsku, ukoliko je u pitanju turistička poseta.

Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja.

Osobama kojima se odobri ulazak biće određen karantin u trajanju od 14 dana, a koji se može završiti uz dva negativna pi-si-ar testa o ličnom trošku.

Severna Makedonija

Za ulazak u Severnu Makedoniju državljanima Srbije je potreban negativan pi-si-ar test.

Prilikom ulaska, putnici popunjavaju izjavu sa ličnim podacima, podacima o mestu i trajanju boravka u Severnoj Makedoniji.

Test nije potreban deci mlađoj od deset godina.

Albanija

Državljani Srbije u Albaniju mogu da uđu bez posebnih uslova. Za ulazak u Albaniju nije potrebno pi-si-ar testiranje.

Ista pravila važe i za druge strane državljane.

Autor: RTS