photo of three women lifting there hands

Svetski dan devojčica je međunarodni praznični dan koji su proglasile Ujedinjene nacije.

photo of three women lifting there hands
Foto: Pixabay

Prvi Dan devojčica je bio 11.10.2012. godine i njegovo obeležavanje podržava više mogućnosti za devojčice i povećava svest o rodnoj nejednakosti sa kojom se suočavaju devojke širom sveta na osnovu njihovog pola.

Ova nejednakost obuhvata oblasti kao što su pravo na obrazovanje/pristup obrazovanju, ishranu, zakonska prava, medicinsku negu i zaštitu od diskriminacije, nasilje nad ženama i neslobodne dečje brakove.

Proslava Dana takođe “odražava uspešno pojavu devojaka i mladih žena kao posebne skupine u razvojne politike, programa, kampanja i istraživanja.”[2]