Sunce nije samo kosmički pojam i nebesko telo koje svetli i daje energiju. Zbog njegovog značaja za živi svet na Zemlji ono je i metafora za dobro, drago, lepo, svetlo, sveto…

Foto: Pixabay

Sunce je svakidašnje i uobičajeno, pa ga često nesvesno zaboravljamo. Ono nam baš svakoga dana pruža svoju svetlost i toplotu.

Svojom pojavom uvek nagoveštava novi početak, neko novo svetlo, novu nadu. Podstiče na život, na volju, na raspoloženje.

Ideja za obeležavanjem Dana Sunca potekla je od američkog predsednika Jimmya Cartera. Jedan od glavnih ciljeva je raditi na daljem razumevanju interakcije između Sunca i Zemlje, posebno po pitanju okoline s nadom da će bolje razumevanje ovih procesa pomoći da se predvide aktivnosti Sunca.

Izvor: RTV „Biser“