Ove godine Centar za kulturu „Dragan Kecman“ u Kučevu slavi 40 godina postojanja i rada.

homoljskimotivikucevo.org

U tom periodu pod krovom Ustanove dešavali su se mnogi značajni i važni događaji: veliki koncerti, pozorišne premijere, značajne izložbe, promocije knjiga, radionice, festivali i manifestacije, politički i drugi skupovi… Odigravao se i svakodnevni žvot Ustanove, rad amaterskih sekcija i klubova: glumci, folklorci, šahisti, pevači, slikari, pesnici, sportisti…

Tim povodim iz Centra za kulturu obratili su se javnosti sa željom da u sklopu obeležavanja jubileja Centra za kulturu prikupe i obrade što više dokumenata i predmeta i organizuju prigodnu izložbu.

Svi koji poseduju bilo kakav dokument, foto ili video zapis ili predmet koji svedoči o nekom događaju ili dešavanju u Centru za kulturu Kučevo, iz bilo kog perioda postojanja Ustanove mogu se javiti centru radi preuzimanja materijala, kopiranja ili fotografisanja.

Telefon Centra za kulturu je 012/852-466, a adresa elektronske pošte kultkucevo@gmail.com