Img 20231106 191719

„Jesenji salon“ Udruženja likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Barili“, je tradicionalna izložba, koja se održava već dugi niz godina. Ove godine na izložbi učestvuje 33 umetnika sa 43 izložena rada.

Foto: ULIS M.P.Barili

Udruženje okuplja stvaraoce koji pripadaju širem generacijskom krugu, počev od mlađih, koji stupaju u likovni život, preko srednje, koja nalazi ili je našla mesto na umetničkoj sceni, do starijih generacija, utemeljenih u tokovima koji se kreću od klasičnog do savremenog slikarstva. Ovako osmišljena izložba, uz učešće autora različitih generacija i obilje raznorodnih estetskih pristupa, odražava klasična kretanja ali i savremene tendencije u oblasti likovne umetnosti.

Foto: ULIS M.P.Barili

Gosti na izložbi su učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Požarevca, koji su učestvovali na Likovnoj koloniji „Paleta Milene Pavlović Barili“ održanoj pod pokroviteljstvom Grada Požarevca, i izlažu radove nastale tom prilikom.

Članovi udruženja predstavljaju nam se sa po jednim ili dva rada, na kojima je prikazan širok izbor motiva. Od pejzaža, preko mrtve prirode, portreta, figurativnog slikarstva, pa sve do nadrealnih predstava. U zavisnosti od senzibiliteta umetnika zastupljeni su i različiti stilovi rada, od klasičnih tradicionalnih pristupa do novih formi umetničkog izražavanja.

Širok je i dijapazon tema obrađenih u delima izloženim na ovogodišnjem „Jesenjem salonu“, sa naglaskom na tradicionalne. Određene podteme koje možemo prepoznati u ovoj postavci, čine blagi okvir za predstavljanje dela, jer se u nekim od njih prepliće niz poruka koje oslikavaju višeslojnu stvarnost. Neki od radova su takođe nastali na ovogodišnjoj Likovnoj koloniji, otud i veliki broj radova inspirisanih Milenom Pavlović Barili. Različiti su i likovni izrazi, od klasičnih, preko modernih pristupa ili savremenog izraza, do potvrđivanja sopstvenih likovnih rukopisa.
Umetnici koji učestvuju na ovoj izložbi svojim nespornim doprinosom i svojim dostignućima obogaćuju kulturnu sredinu kojoj pripadaju.
Ne možemo, a da ne spomenemo značaj „Jesenjeg salona“, najveće i najznačajnije godišnje izložbe Udruženja, koji govori u prilog važnosti održavanja ovakvih kolektivnih izložbi, jer omogućava jedan opšti pregled stanja savremenog stvaralaštva u našoj sredini.