Savetodavne službe u 13 lokalnih samouprava pružile su pravnu podršku za više od 3.500 građana, među kojima su najzastupljenije višestruko ranjive kategorije žena, pripadnici romske nacionalne manjine, stara lica, dugotrajno nezaposleni i osobe sa invaliditetom, istaknuto je na događaju koji je program Swiss PRO organizovao 8. jula 2021. godine u Nišu.

Foto: zagubica.org.rs

„Osnovni cilj javne uprave, svake opštinske, gradske ili nacionalne institucije, jeste unapređenje kvaliteta života građana, a naročito onih najranjivijih. Za uspeh bilo koje aktivnosti u javnoj upravi potrebni su posvećeni profesionalci, koji su kroz rad u savetodavnoj službi uz bolji pristup pravima za građane uspostavili osnovu za sistemski i svima dostupan mehanizam besplatne pravne podrške”, istakao je Saša Mogić, pomoćnik ministarke državne uprave i lokalne samouprave i najavio skoro usvajanje Programa reforme sistema lokalne samouprave.

Uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO u okviru javnog poziva pod sloganom „Lakši pristup vašim pravima” dodeljena je podrška u ukupnoj vrednosi od skoro 200.000 evra za projekte uspostavlajnja i rada savetodavne službe u Babušnici, Beloj Palanci, Ćupriji, Čajetini, Kniću, Krupnju, Malom Crniću, Medveđi, Rači, Svilajncu, Sjenici, Surdulici i Žagubici.

Projekti su sprovedeni u periodu od juna 2019. do aprila 2021. godine kroz pružanje pravne podrške u vidu pomoći u popunjavanju formulara, pisanju podnesaka, pružanju pravnih saveta i opštih pravnih informacija i uključivali su angažovanje diplomiranih pravnika, nabavku neophodne opreme za rad Savetodavne služe u zgradi opštine, kao i terenski rad.

„U toku realizacije projekata je usvojen i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, tako da su ovi projekti poslužili i kao dobra priprema za postupanje po novom zakonu. Od 13 projekata čak u osam lokalnih samouprava će se nastaviti angažman pravnika, čime će se obezbediti održivost intervencije i nasataviti da se pruža ova vrsta usluge“, istakla je Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO.

„Od ukupno 3.517 korisnika usluga savetodavne službe više od 1.500 su bile žene, skoro 900 Roma, takođe skoro 900 starih lica, malo manje od 800 nezaposlenih i 270 osoba sa invaliditetom. Najčešće je podrška bila pružena u oblasti socijalne zaštite, zatim u oblasti opštinske i komunalne službe, kao i porodičnog i naslednog prava“, istakla je Ivanović.