Pred nama je treća akcija sadnje koja se održava u 100 gradova i opština Republike Srbije. I ove jeseni društveno odgovorne kompanije i fondacije obezbeđuju sadnice koje građani besplatno mogu da preuzmu i posade sa članovima svoje porodice. Cilj nam je pošumljavanje urbanih gradskih i seoskih sredina jer tu i živimo.  Krajem novembra meseca objavljujemo na našem sajtu i lokalnim portalima datum, tačno vreme i lokaciju na svim mestima za podelu besplatnih sadnica.

petrovacnamlavi.rs

Obezbeđene su dvogodišnje sertifikovane sadnice belog jasena sa visokim procentom uspešnosti sadnje. Svako ko želi da preuzme sadnicu ima samo jednu obavezu, da je posadi. Ko nikada nije posadio drvo može to da učini uz uputstvo za sadnju koje takođe dolazi uz svaku sadnicu. Za sve građane koji nemaju slobodnu lokaciju za sadnju a žele da posade Svoje drvo, lokalne samouprave obezbeđuju lokacije za slobodnu sadnju.

Određeni broj sadnica opštinska uprava odmah po prijemu prosleđuju školama i vrtićima svoje opštine da bi se i najmlađi uključili i edukovali o važnosti sadnje drveća. Broj sadnica za podelu varira od opštine do opštine u zavisnosti od mogućnosti lokalne privrede da se uključi u akciju i obezbedi veći broj sadnica za građane mesta u kom posluju.