Mnogi penzioneri se iznenade kada im stigne umanjena penzija, jer kako tvrde čekove nemaju ili ih nisu pisali, a nemaju ni kreditne kartice niti bilo koje druge otplate na rate.

Foto: Pixabay

Često se zbog toga javljaju kol-centru Fonda PIO ili se raspituju u matičnoj banci o čemu je reč.

Korak 1  Ukoliko korisnik dobija umanjeno primanje, a ne zna koji je razlog za to, on se može obratiti filijali Fonda PIO koja isplaćuje penzije i zatražiti da ga informišu o razlogu odbijanja tog iznosa.

Korak 2  Takođe, korisnik se sa pitanjem može obratiti Kontakt-centru RF PIO, radnim danima od osam do 15 časova, putem telefona 0700/017-017 – po ceni lokalnog poziva i 011/3060-680 – za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva (brojevi su objavljeni na sajtu RF PIO www.pio.rs) ili putem mejla na adresu kontakt@pio.rs.

Korak 3  Penzioner bi operateru trebalo ukratko da iznese problem i zatraži da se proveri zbog čega dobija umenjeni ček, odnosno po kom osnovu se odbija novac sa računa.

Korak 4  Ukoliko se obraća mejlom, korisnik, pored opisa problema koji ima, treba da navede i svoje podatke, uz naznaku koja filijala Fonda isplaćuje penzije.

Korak 5  Kontakt-centar će se zatim obratiti nadležnoj isplatnoj službi da proveri po kom osnovu se odbijaju sredstva i odmah po dobijanju informacije proslediće mu odgovor na način na koji je pitanje i postavljeno – putem telefona ili mejlom.