Odeljenje za vanredne situacije u Požarevcu, s obzirom na povećan broj požara od 29. marta do 1. aprila, apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru jer na taj način ugrožavaju svoju i bezbednost drugih ljudi, a širenjem požara može se pričiniti velika materijalna šteta na okolnim objektima.

Požar

Foto: RTV Biser

Takođe, podsećamo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim vidno obeleženim mestima.

Podsećamo da je za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara kojom se zabranjuje loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, za fizička lica predviđena kazna od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara.

Odeljenje za vanredne situacije u narednom periodu, zajedno sa policijom, kontrolisaće sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom i protiv osoba koje ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.