Svetski dan autizma obeležava se 2. april sa ciljem pružanja pomoći i razumevanja za osobe sa autizmom, dajući im podršku širom sveta.

Foto: RTV Biser

 

Autizam nije bolest niti oboljenje, već stanje koje se razlikuje od osobe do osobe.

Autizam ili poremećaj autističnog spektra odnosi se na širok spektar stanja koje karakterišu poremećaji u socijalnim veštinama i komunikaciji, ponašanje koje se ponavlja, promenama u govoru i neverbalnoj komunikaciji.

Autizam se obično pojavljuju u uzrastu druge ili treće godine života. Neka povezana kašnjenja u razvoju mogu se pojaviti i ranije, a često se mogu dijagnostikovati već sa 18 meseci. Istraživanja pokazuju da rana intervencija dovodi do pozitivnih ishoda kasnije u životu za osobe sa autizmom.