Institut za umetničku igru organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti umetničke igre. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra (180 ESPB poena).

Foto: iui.rs

 

Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima i, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Obavezni predmeti osposobljavaju studente da savladaju klasične i savremene plesne metode, daju teorijsku podlogu studentima da se upoznaju sa osnovnim principima estetike i psihologije umetnosti i pružaju osnovna znanja iz oblasti klasične i savremene koreografije i scenografije.

Pored umetničkih predmeta, studenti izučavaju engleski i još jedan strani jezik po izboru kao i predmete vezane za marketing, organizaciju i menadžment u umetničkoj igri koji ih osposobljavaju da u budućnosti sami mogu da pribavljaju finansijska sredstva, organizuju, i izvode scensko-izvođačke projekte.

Izborni predmeti osposobljavaju studente da se dodatno specijalizuju u pravcu igre, koreografije ili pedagogije.

Nastava se izvodi u skladu sa najsavremenijim metodama i odvija po pravilima evropske komisije za proveru kvaliteta visokoškolskih programa što omogućava ovom programu da bude međunarodno priznat odnosno da obezbedi dalju prohodnost našim diplomcima.

Pogledajte nastavni plan osnovnih studija i preuzmite Informator o upisu.

Prijavite se odmah na osnovne studije!

Izvor: iui.rs