Na teritoriji opštine Žabari tokom predstojećeg vikenda dana 2. maja  i  3. maja 2020. godine biti izvršena dezinfekcija svih Javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara).

Dezinfekciju javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara)  na celoj teritoriji opštine Žabari će sprovoditi Opština Žabari preko Mesnih zajednica.

U nedelju, 3. maja 2020. godine biti izvršena dezinfekcija objekata Javnih, Zdravstvenih, Školskih i Predškolskih ustanova, na  teritoriji opštine Žabari.

Dezinfekciju unutrašnjih površina  Javnih objekata, Zdravstvenih, Školskih i Predškolskih ustanova na  teritoriji opštine Žabari,  će sprovoditi „RACOM 92“ d.o.o. Preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz Beograda, Pilota Mihajla Petrovića 79a.