На територији општине Жабари током предстојећег викенда дана 2. маја  и  3. маја 2020. године бити извршена дезинфекција свих Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара).

Дезинфекцију јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара)  на целој територији општине Жабари ће спроводити Општина Жабари преко Месних заједница.

У недељу, 3. маја 2020. године бити извршена дезинфекција објеката Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа, на  територији општине Жабари.

Дезинфекцију унутрашњих површина  Јавних објеката, Здравствених, Школских и Предшколских установа на  територији општине Жабари,  ће спроводити „RACOM 92“ d.o.o. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, Пилота Михајла Петровића 79а.