Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Opštine Veliko Gradište organizuje Javnu prezentaciju Urbanističkih projekata.

RTV Biser

Na Javnoj prezentaciji naći će se projekti za:

  • objekat sa apartmanima na k.p.br. 2366/19 К.O. Veliko Gradište, investitora Spasić Dragana iz Velikog Gradišta, broj predmeta 353-433/2020-06;
  • stambeni objekat na k.p.br. 2366/476 К.O. Veliko Gradište, investitora Milovanović Natalije i Milovanović Marka iz Niša, broj predmeta 353-432/2020-06;
  • nadgradnju poslovnog objekta stambenim prostorom na k.p.br. 2366/381 К.O. Veliko Gradište, investitora Stokić Zorana iz Velikog Gradišta, broj predmeta 353-453/2020-06;

Javna prezentacija organizuje se u trajanju od sedam dana počevši od 11.11.2020. godine do 18.11.2020. godine u zgradi Opštine Veliko Gradište, soba br. 11. u prizemlju, svakog radnog dana od 08 do 14 časova.

Zainteresovani tokom javne prezentacije svoje primedbe i sugestije na predmetni urbanistički projekat mogu u pismenoj formi dostaviti na pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, ul. Žitni trg br. 1, najkasnije do 18.11.2020. godine do 14 časova.

Izvor: Veliko Gradište