Oд  22.04.2020. године, oтвара се Бувља пијаца у Великом Градишту, искључиво за потребе продаје цвећа и расада и радиће сваког радног дана у од 7.00 до 12.00 часова.

Фото: Википедија

ЈКП „Дунав“ Велико Градиште је дужно да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеди, односно омогући примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекциу и употребу заштитних средстава тј. маске и рукавице).

Контролу спровођења прописаних мера вршиће ЈКП „Дунав“ Велико Градиште и комунална инспекција.