Međunarodni dan muzeja obeležava se 18. maja, širom sveta, od Amerike, Australije i Okeanije, do Evrope, Azije i Afrike. Svake godine se ovaj dan obeležava aktivnostima u sklopu određene teme koju predlaže Međunarodna mreža muzeja, a koja svim muzejima sveta omogućava da se u maju usredsrede na isti sadržaj i da poruke, koje muzejska zajednica šalje snagom sinergije, snažno odjekuju u javnosti. Prošle, 2019. godine, u obeležavanju Međunarodnog dana muzeja učestvovalo je 55.000 muzeja iz oko 150 zemalja.

Sa temom „Muzeji za jednakost: raznolikost i inkluzija“, Međunarodni dan muzeja 2020. godine treba da bude povod okupljanja kako bi se proslavile raznolikosti perspektiva koje čine zajednice i osoblje muzeja, te najbolji alati za prepoznavanje i prevazilaženje pristrasnosti u onome što muzeji prikazuju i priča koje pričaju posetiocima.

Svesni činjenice da se Međunarodni dan muzeja, 2020. godine, obeležava u vanredno teškim uslovima zbog pandemije COVID-19, Međunarodna mreža muzeja je dala smernice da se ovogodišnji program manifestacije, ipak, preseli u virtuelni svet, iako su, nedavno, muzeji počeli da otvaraju svoja vrata za posetioce. Takođe, preporuke ICOM-a su da se organizovanjem kreativnih događaja i aktivnosti organizatori manifestacije, naročito, zalažu za:

-ukazivanje na ključnu ulogu muzeja u društvu,
-osnaživanje raznolikosti i inkluzije u našim kulturnim institucijama,
-promociju kulturne razmjene kao katalizatora mira među ljudima,
-primjenu Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Evidentno je da su nove tehnologije i potrebe posetilaca postavile pred muzeje i nove zahteve, pa više nije dovoljno da muzeji čuvaju i izlažu predmete, već pored toga posetiocima moraju pružiti i mogućnost za obrazovanje i istraživanje putem edukativnih programa i prezentacija, kao i mogućnost za razvoj identiteta i vrednovanje istorijskog i umetničkog nasleđa u socio-kulturnim i edukativnim okvirima. Uz pomoć tehnologije muzeji su našli put da, na razne zabavne načine, dopru do različitih delova društva. Izašli su izvan svojih krugova i ušli u mnogobrojne domove, a njihov sadržaj je, kroz virtuelni svet, postao dostupan svakom građaninu.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: ICOM