Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je donelo Preporuke za prevenciju korona virusa na visokoškolskim ustanovama (VŠU) u okviru mera vezanih za sprečavanje širenja bolesti Kovid 19.

mpn

 

Te preporuke su donete u konsultaciji sa medicinskim delom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti  Kovid 19, ali i sa predstavnicima visokoškolskih ustanova KONUS i KASSS i predstavnicima studenata (SKONUS i SKASSS) koji su se zalagali za bezbedno organizovanje nastave.

Preporuke su donete na osnovu iskustva i primera dobre prakse stečenog tokom održavanja nastave na visokoškolskim ustanovama tokom letnjeg semestra školske 2019/20. godine u toku epidemije virusa Kovid 19

U Preporukama se navodi da je svakodnevno pre početka rada visokoškolskih ustanova potrebno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravati prostorije najmanje pola sata nakon čišćenja.

„Održavanje nastave, vežbi, ispita, sastanaka i sednica organa visokoškolskih ustanova ne smatraju se okupljanjima na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru. Studente je potrebno organizovati u manje grupe tokom držanja nastave, odnosno provera znanja, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i drugim prostorijama tako da udaljenost između studenata bude najmanje 1,5 metara, odnosno potrebno je obezbediti 4m2 po studentu. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima“, navedeno je u Preporukama.

Dodaje se da je moguće teorijsku nastavu držati „on-lajn“  ili kombinovano, tako što će se deo nastave držati preko platforme, a deo u zgradi visokoškolske ustanove, ali u manjim grupama i uz primenu svih mera i sredstava zaštite.  Osim toga, visokoškolske ustanove koje obezbede dovoljno prostora, mogu da održavaju redovnu nastavu u svojim prostorijama.

Praktična nastava podrazumeva obaveznu primenu svih mera i sredstava zaštite. Pored obavezne upotrebe zaštitnih maski, vežbe se mogu držati i uz korišćenje vizira i/ili skafandera, u skladu sa potrebama i mogućnostima visokoškolske ustanove. Praktičnu nastavu koja podrazumeva samostalni rad studenata, rešavanje zadataka ili problema kao i rad kroz interakciju sa kolegama, ukoliko je moguće, organizovati preko platforme.

Preporukama je predviđeno da  između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili.

„Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje 1,5 metara“, navodi se između ostalog u Preporukama.

Odgovornost za sprovođenje mera zaštite i prevencije snose organi poslovođenja visokoškolskih ustanova.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa institutima/zavodima za javno zdravlje će redovno pratiti realizaciju nastave na visokoškolskim ustanovama i prilagođavati preporuke trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Kompletan tekst Preporuka možete pogedati OVDE.

Izvor: mpn