U drugom kvartalu 2020. godine u Republiku Srbiju ušlo je ukupno 571.504 putnička motorna vozila, od čega je 35,3% bilo sa domaćom registracijom. Od stranih vozila, najveći broj je sa registracijama Nemačke i Mađarske. Ukupan broj putnika koji su putničkim prevoznim sredstvima ušli u Republiku Srbiju tokom drugog kvartala 2020. godine je 948.906, od čega je 28% evidentirano u vozilima sa domaćom registracijom, objavio je Republički zavod za statistiku.

Pixabay

Iz Republike Srbije preko graničnih prelaza izašlo je 524.806 putničkih motornih vozila, od čega je 39,9% bilo sa domaćom registracijom. Najviše stranih vozila na izlazu iz Republike Srbije evidentirano je sa registracijom Bosne i Hercegovine. Putničkim vozilima izašlo je ukupno 995.948 putnika, što je za 5% više od broja putnika koji su ušli u Republiku Srbiju.

Prema podacima o graničnom prometu putničkih motornih vozila, najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 49,5%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 22,2%, i Mađarskom, 18,1%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Sremska Rača, Mali Zvornik i Horgoš.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom evidentiran je i najveći broj izlazaka putničkih vozila, 42,8%, zatim slede granični prelazi sa Hrvatskom, 22,6%, i Mađarskom, 16,2%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava na izlazu iz Republike Srbije su: Gradina, Batrovci, Sremska Rača i Horgoš.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: RZS