Grad Požarevac je zaključio Sporazum o unapređenju lokalnog geografsko informacionog sistema (GIS). Ovu aktivnost, predviđenu projektom ,,Unapređenje preduslova za korišćenje lokalnih socio-ekonomskih potencijala kroz GIS u Požarevcu i Velikom Gradištu“ zajednički sprovode ove dve opštine a finansijsku podršku od 71.750,00 evra je obezbedila Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Ugovor o sprovođenju aktivnosti je potpisan u junu 2019. godine i traje do kraja novembra 2020. godine. Projekat, koji će postojeću bazu podataka nadograditi modulima za turizam, poljoprivredu i industrijske potencijale za krajnji cilj ima bolje planiranje integralnog razvoja, brži proces odlučivanja, smanjenje troškova administracije, i modernizaciju pružanja srodnih usluga pa samim tim i bolju povezanost sa građanima u ove dve lokalne samouprave.

Sporazum je potpisan između Gradonačelnika i javnih preduzeća na teritoriji Grada Požarevca, Turističke organizacije Grada Požarevca i Gradske uprave Grada Požarevca. ,,Sve pomenute institucije godinama uspešno sarađuju na unapređenju GIS baze, ali do sada nije pravno uokviren način saradnje, prava i obaveze, kao i protok podataka među ovim subjektima. Sada su jasno definisana prava i obaveze potpisnika Sporazuma pa će tako biti obezbeđeno ažurno prikupljanje i unos podataka u GIS bazu Grada gde će biti objedinjene, analizirane i lako dostupne svima“, rekla je Danijela Tufegdžić, menadžerka Projekta

Pravo i obaveza potpisnika Sporazuma je da prikupljaju i unose podatke iz svoje oblasti delovanja u GIS bazu Grada, da podatke razmenjuju među članicama GIS Grada, objedinjavaju, obrađuju i vrše njihovu analizu.

Takođe, redovno ažuriranje podataka će biti obaveza svake strane potpisnice.

Zahtevi i očekivanja ka lokalnim samoupravama su sve veći, tako da je Grad Požarevac prepoznao da primena GIS-a može da bude način ka bržem ispunjenju tih očekivanja. Kako su prostorne informacije ,,razbacane“ po preduzećima, ustanovama, odeljenjima Gradske uprave, jedinstvena GIS baza grada pruža mogućnost da se podaci čuvaju i skladište u digitalnom obliku, na jednom mestu. Takođe, jedna Baza daje mogućnost da bržu i lakšu razmenu podataka, pa čak i putem interneta, napomenula je Tufegdžić.