Povodom požara koji je izbio juče, 2. jula oko 12 časova u Požarevcu, na kompleksu firme ,,EKOLUX RECYCLING SEE“ d.o.o, ulica Đure Đakovića bb, Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost, da je lokalni inspektor zaštite životne sredine u Požarevcu pre izbijanja požara boravio u redovnom inspekcijskom nadzoru ovog operatera i utvrdio određene nepravilnosti koje je operater bio dužan da otkloni.

Foto: RTV Biser

Po izbijanju požara, inspektor zaštite životne sredine angažovao je nadležne službe i istovremeno naredio operateru da odmah organizuje merenje zagađenosti vazduha, kako bi se preventivno delovalo u slučaju da gasovi nastali tokom požara mogu da ugroze lokalno stanovništvo.

U toku dana na mesto događaja trebalo je da izadje tužilac sa nadležnim službama kako bi utvrdili razloge zbog kojih je došlo do požara i odgovornost za ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Pored jednog mernog mesta za merenje zagađenosti vazduha u Požarevcu, naloženo je postavljanje dva dodatna merna mesta, zbog nastale situacije. Prema proceni, za sada nema opasnosti po stanovnike Požarevca zbog nastalog zagađenja u industrijskoj zoni, ali se preporučuje oprez. Nadležne službe će pratiti situaciju na terenu o čemu će građani biti na vreme obavešteni.

Izvor: ekologija.gov.rs