Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Veliko Gradište u Opštini Veliko Gradište objavljena je u Službenom glasniku opštine Veliko Gradište, broj 4/2019. Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 20. jula 2020. godine do 19. avgusta 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište, odnosno u zgradi opštine Veliko Gradište. U toku javnog uvida planirana je javna prezentacija koja će se održati u skladu sa epidemiološkom situacijom sa Korona virusom i merama propisanih od nadležnih službi.

Foto: velikogradiste.rs

O eventualnom terminu javne prezentacije možete se informisati na telefon 012/676-106, u Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 11 i na sajtu opštine.

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kao nosilac izrade predmetnog plana generalne regulacije organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 11, telefon 012/676-106, Žitni trg broj 1, 12220 Veliko Gradište, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 19. avgustom 2020. godine do 14 časova. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica evidentira nosilac izrade predmetnog plana i iste mogu uticati na planska rešenja.

Izvor: http://velikogradiste.rs