Vesti

Pokret za decu Tri plus već petu godinu ostvaruje saradnju sa sada već 25 lokalnih samouprava u Srbiji.

Foto: Pixabay

Mnoge od njih osim poslovne saradnje vide u ovom udruženju iskreno partnerstvo u zajedničkom delovanju po pitanju pronatalitetnih mera.

Na predlog Tri plusa usvojeni su mnogi predlozi u samim opštinama i gradovima koji su u mnogome promenili sliku društva. Iskustvo sa terena u zajedničkoj saradnji govori u prilog tome da postoje i one opštine koje i same prednjače u ostvarivanju ciljeva za veći natalitet. Jedna od njih je i opština Veliko Gradište kojoj ove godine Pokret za decu Tri plus uručuje tradicionalno priznanje „Zlatna kolevka“ za mere privilegija i povlastica za porodice sa troje i više dece.

Nadležni u opštini Veliko Gradište su shvatili koliki je značaj i uloga višedetnih porodica za demografsku sliku Srbije budućnosti i svojim merama privilegija i povlastica za ovu kategoriju društva žele da pošalju poruku da će imati podršku sredine u kojoj podižu i vaspitavaju svoju decu.

Ovo je istovremeno i poruka ohrabrenja mladim bračnim parovima da proširuju svoje porodice jer samo na taj način možemo pobediti belu kugu najvećeg neprijatelja Srbije današnjice.

Nadamo se da će i ostale lokalne samouprave u Srbiji slediti primer opštine Veliko Gradište.

Najčitanije objave