Projekat rekonstrukcije Doma zdravlja Žagubica uspešno se sprovodi i realizuje.

Foto: zagubica.org.rs

Radovi koje finansira EU u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko programa „EU PRO“, predviđeni su u dva dela: u prvoj fazi radova završena je rekonstrukcija grejanja i centralne klimatizacije u Domu zdravlja sa posebnom pažnjom na aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja. Trenutne aktivnosti jesu druga faza poslova, tačnije predviđenih dodatnih radova, koji podrazumevaju spuštanje plafona i zamenu starog sa novim led osvetljenjem, u gotovo svim delovima objekta Doma zdravlja.

U tom smislu lokalna samouprava Žagubice opredelila je sredstva za ulaganje u oblast zdravstvstvene zaštite, a sve planirane aktivnosti Projekta sprovode se po planu i biće završene u najkraćem mogućem roku. Spuštanje plafona doprineće lepšem estetskom izgledu samih prostorija, kao i funkcionalnosti istih.

Projektom „Unapređenje kvaliteta usluga u Domu zdravlja Žagubica” koji lokalna samouprava opštine Žagubica sprovodi u saradnji sa EU PRO programom, omogućava se dobrobit za sve stanovnike opštine Žagubica.

Izvor: zagubica.org.rs