Preduzeće za puteve Požarevac obaveštava javnost da su 12. septembra 2022. godine započeti radovi na rekonstrukciji regionalnog puta (državnog puta IIB reda 376, ranije R-256) Turija – Rakova Bara – Krivača i da će data deonica tokom tih radova od Turije do Krivače biti zatvorena.

Ilustracija: RTV Biser

Radovi će se po rečima PZP-a odvijati par meseci.