Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji zgrade dečijeg vtrića „Poletarac“ u Žagubici u okviru istoimenog Projekta i realizacije Projekta “Vrtić Poletarac – Žagubica ANEKS 1„ započeti su 24. avgusta.

YT screenshot

Sa ciljem proširenja kapaciteta, preko potrebnog, kako bi vrtić mogao da primi svu decu koja su na listi čekanja, u sastavu postojećeg objekta vrtića „Poletarac“ gradiće se novi objekat u Žagubici od temelja do krova sa kompletnim mobilijarom i infrasturkturom.

Planirani poslovi će, zajedno sa nadzornim organom, prema rečima, direktora preduzeća, “Investmen projekt’’ kome je i poveren posao, trajati dva meseca, a aktivnosti biti okončane krajem oktobra.

Saradnja sa najboljim namerama kako bi realizovali svaki Projekat, pa i ovaj u Žagubici, kao i brojne u Srbiji, ali i Crnoj Gori, merilo je efikasnosti u radu, pomenute firme koja će se, sigurno pokazati i kod izgradnje novog objekta za najmlađe stanovnike žagubičke opštine.

Po okončanju trenutnog kompleksnog posla, postojeći objekat PU „Poletarac“ biće predmet dalje faze rekonstrukcije.

Autor: RTV „Biser“, Izvor: zagubica.rs