Opština Žabari poziva udruženja građana da dostave  programe od javnog interesa koje realizuju, a koji će biti finansirani iz budžeta opštine Žabari, u ukupnom iznosu od 1.100.000 dinara.

Foto: zabari.org.rs

Programi će biti finansirani po principu: Poljoprivredni i ruralni razvoj, ekonomska klasifikacija, dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 200.000,00 dinara, socijalna i dečija zaštita, ekonomska klasifikacija, dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 400.000,00 dinara, razvoj kulture i informisanja, ekonomska klasifikacija, dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 300.000,00 dinara, razvoj sporta i omladine, ekonomska klasifikacija, dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je do 29.05.2020. godine do 12.00. časova.

Sve dodatne informacije možete pogledati na zvaničnoj internet stranici opštine OVDE