Odlukom Opštinskog veća opštine Žabari Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Žabari za 2021. godinu je produžen.

Rok se produžava do 11. oktobra 2021. godine do 24 časa.