Развојна агенција Србије припремила је два нова програма подршке домаћим фирмама, пре свега сектору малих и средњих предузећа, који ће стартовати јавним позивима планираним током марта и априла месеца 2020. године. Реч је о сасвим новом Програму подршке промоцији извоза и Програму подршке фирмама за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија, који је средином 2019. први пут покренут и већ сада показује позитивне реакције домаћих компанија – првих корисника програма.

Јавни позив за Програм подршке уласку у ланце добављача МНК  објављен је у понедељак, 02.03.2020.године. Намењен је сектору прерађивачке индустрије (машинска, металска, аутомобилска, електронска и електрична, гума и пластика), а предвиђен је буџет од 290 милиона динара.

Кроз овај Програм првенство се идентификује врста интервенције која је предузећу потребна да би побољшао своје перформансе и потенцијално постао добављач мултинационалних компанија. Интервенције могу бити различите, од корекције у пословању и управљању, преко стицања одређених сертификата или улагања у опрему и осавремењивање производње. Након што се одреди шта је то потребно унапредити у пословању фирме потенцијалног добављача, следи опредељивање средстава из Програма за то таргетирано побољшање.

Тренутно имамо 19 корисника Програма из првог циклуса, са којима су потписани уговори у децембру прошле године. Прве реакције домаћих компанија су позитивне, а посебно је видљива посвећеност фирми активностима које су део Програма.

Програм подршке промоцији извоза је сасвим нови програм РАС који пружа својеврсну институционалну подршку извозно оријентисаним фирмама у прехрамбеној и дрвној индустрији (индустрија намештаја). Програмом је предвиђена подршка од 250 милиона динара, а у априлу се очекује и званично објављивање јавног позива.

Овај програм осмишљен је тако да  предузећима омогући унапређење пословања у три кључне области: маркетинг, производни процеси и логистика и продаја, које су и сами привредници претходно истакли као сфере у којима им недостаје знање како би боље пословали са светом.

То значи да ће, у крајној инстанци, домаће компаније моћи да очекују проценат новца за рефундирање активности које су део ове три велике области, а то могу бити активности од брендирања, дигиталног  маркетинга, студијских посета, преко развоја новог производа, заштите IP, тестирања и сертификације, до знања о финансијском управљању, условима пословања на страном тржишту, царинским и пореским аспектима пословања у иностранству и слично.

Циљ је да фирме добију знања о начинима пласирања производа, ефективном производном процесу и проналажењу контаката за излазак на страна тржишта, а да се уз то подстакне увезивање српских компанија које су оријентисане ка извозу, како би размењивале информације и заједно наступиле на појединим међународним тржиштима.

Оно што разликује ова два нова програма подршке малим и средњим предузећима, у односу на све претходне програме које је РАС спроводио за сектор МСП, је то што је уведена фаза дијагностике пословних перформанси пре доношења одлуке о додели средстава. Тиме смо успели да идентификујемо привредна друштва  и секторе који имају највећи потенцијал за раст и да на прави начин увидимо потребе корисника, а потом и да им определимо пакет подршке који ће дати најбоље резултате у погледу унапређења њихових перформанси и креирању шанси за остваривање нових послова.

Ово су уједно и активности од којих се очекују видљиви резултати по питању напретка у оквиру сектора МСП, не само у наредној години, већ је то првенствено дугогодишња стратегија и са том идејом су и креирани програми – да системски и суштински помогну МСП како би били конкурентнији и успешнији на дуже стазе.

Приликом креирања нацрта програма РАС је разговарао са представницима сектора и компанија о томе шта сматрају да им је од највеће важности за унапређење пословања, илити коју врсту подршке би желели да добију. Поред тога, трудили смо се у процес креирања програма укључимо све актере важне за успех једног оваквог систематског приступа развоју МСП у Србији – и домаћа предузећа, мултинационалне корпорације, релевантне домаће и међународне институције и тела.

Izvor: RAS

Foto: Pixabay