Predsednik Asocijacije proizvodjača malina i kupina u Srbiji Dobrivoje Radović rekao je da je na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dogovoreno da se osiguravajućim kućama uputi zahtev da osiguranje od mraza počne od 1. marta, a ne 4. aprila ove godine.

RTV Biser

„Sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede dogovorili smo da se osiguravajućim kućama uputi preporuka da izmene pravilnik o osiguranju od mraza i da ono važi kao i ranije od 1. marta“, rekao je Radović.

To je uznemirilo proizvodjače voća u Srbiji koji kažu da je besmisleno osiguravati voće od niskih temperatura kada su male mogućnosti za smrzavanje.

Radović je rekao da će pozvati proizvodjače da obustave sva osiguranja u slučaju da osiguravajuće kuće odbiju tu preporuku Ministarstva poljoprivrede koje je apelovao na voćare da ga osiguravaju od vremenskih nepogoda i subvencioniše oko 70 odsto premije.

Dodao je da je „počeo ‘obračun’ sa osiguravajućim kućama koje šalju nestručne službenike da procene štetu 10-15 dana posle nepogoda“.

On je rekao da proizvodjači posle nepogoda moraju preduzeti agrotehničke mere kako bi ublažili posledice i da se posle toga ne može utvrditi prava šteta.

„Tražimo da osiguravajuće kuće za procenu štete šalju stručnjake inženjere poljoprivrede a ne ekonomiste, tekstilce i druge stručnjake koji nemaju veze sa poljoprivredom i da to učine u roku od dva-tri dana“, rekao je Radović.

Izvor: n1