У свету се данас обележава Међународни дан борбе против расне дискриминације. Тај дан се обележава у знак сећања на 21. март 1960. године када је у Јужноафричкој Републици убијено 69 људи који су мирно демонстрирали против апартхејда. Ниједан полицајац није осуђен за та убиства.

Paixabay

Међународни дан борбе против расне дискриминације прогласиле су Уједињене нације 1966. године.

Свако разликовање, искључивање, ограничавање или предност на основу расе, боје, порекла или националне или етничке припадности која има за циљ или ефекат или укидање или умањење препознавања, уживања или једнаке примене људских права и фундаменталних слобода у економској, друштвеној, културној или некој другој области друштвеног живота је забрањено!

 

Аутор: РТВ Бисер