U periodu od 14. do 17. aprila, u zavisnosti od vremenskih prilika, u Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru biće obavljena deratizacija, dezinsekcija i tretiranje ambrozije na javnim površinama.

Foto: RTV Biser

Lokacije

Deratizacija:
– deo plaže oko restorana
– park na Dunavu

Dezinsekcija – krpelji:
– parkovske površine u gradu
– površine na Srebrnom jezeru (plaže i brana)
– dama prema jezeru
– dvorište OŠ “Ivo Lola Ribar“
– sportski tereni, u gradu i košarkaški tereni na Jezeru

Tretiranje ambrozije:
– Topoljar-majur
– drenažni kanal “Pod gradom“
– “Rudarevo“ opštinske šume

Tretiranje će se obaviti preparatima koji nisu štetni za ljude, životinje i životnu sredinu.