Општина Жагубица у партнерству са Центром за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица реализује проширену услугу помоћ у кући, са циљем унапређења стандардних услуга социјалне заштите на локалном нивоу и веће социјалне укључености и самосталнијег живота грађана и грађанки из рањивих друштвених група.

Foto: zagubica.org.rs

Услуге „Помоћи у кући“, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба, обезбеђују се угавном старијим суграђанима.

Асоцијација за развој општине Жагубица већ 15 година ради на унапређењу социјалних услуга, а седам година је лиценцирани пружалац услуга „Помоћ  у кући, која се на територији општине Жагубица обавља у три насеља.

Геронтодомаћице, увек активне на терену, углавном, како кажу, посао постижу, а задовољни корисници су приоритет.

Израда овог видео материјала омогућена је у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“.

 

Izvor: http://zagubica.org.rs/