Цене производа и услуга личне потрошње у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године, у просеку су повећане за 0,6%. Потрошачке цене у фебруару 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,2%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане у просеку за 1,1%.

Pixabay

 

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Алкохолна пића и дуван (2,2%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Транспорт (за по 1,4%), Храна и безалкохолна пића (0,4%), Здравство (0,3%) и у групи Ресторани и хотели (0,1%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-1,1%), Комуникације, Рекреација и култура и Намештај, покућство и текуће одржавањестана (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

 

Извор: РЗС