Udruženje „Veritas“, uz podršku Grada Požarevca, organizuje trodnevnu obuku za lične pratioce od 12-14. juna, za kandidate iz Požarevca i Кostolca.

Foto: tina.in.rs

Lica koja su zainteresovana za obuku mogu se javiti na broj telefona: 064/9601331, najkasnije do 09.06.2020. godine do 15 časova.

Program obuke akreditovan je od strane Repubičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a sprovodi ga autor programa Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica.

Usluga ličnog pratioca dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja. Aktivnosti ličnog pratioca deteta, planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta radi uključivanja u redovno školovanje, aktivnosti u zajednici i uspostavljanja većeg nivoa samostalnosti.

Izvor: Udruženje „Veritas“