Удружење „Маме су закон“ и Дигитална заједница су договориле сарадњу кроз 3 предложене мере са циљем побољшања положаја жена предузетница по питању уживања права на коришћење трудничког, породиљског и одсуства са рада ради неге детета.

Foto: mamesuzakon.org

Резултат ове сарадање је унапређење положаја предузетница у следећим аспектима:

  • Предузетнице које за време трудничког одсуства привремено не одјаве обављање делатности имају право на пун износ накнаде зараде
  • Правичан обрачун накнаде зараде за предузетнице како би у току породиљског и одсуства са рада ради неге детета имале уплаћене допиносе за обавезно социјално осигурање
  • Право на одсуство са рада ради неге детета у трајању од две године за рођење трећег и сваког наредног детета, као и право преноса одсуства са рада ради неге детета на партнера

Предложене мере имају за циљ изједначење положаја предузетница са запосленим женама. Уједно треба да допринесу политици подстицања пораста наталитета Репубилке Србије, како не би дискриминаторском праксом представљала препреку женама које желе да се остваре као мајке.

Извор: mamesuzakon.org