Vlada Republike Srbije na danšnjoj sednici usvojila je Predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom među kojima je glavna izmena usmerena na podršku prvorotkama koje čine više od polovine od ukupnog broja porodilja godišnje u Srbiji i one će od 01. januara dobijati 300.000 dinara jednokratane finansijske podrške.

Foto: RTV Biser

Ovu meru snažno pozdravljamo jer smo i dalje pri stavu da Srbija mora izdvajati veći deo BDP-a za podršku porodicama, sa posebnim osvrtom na one koje se odlučuju za prvo ili drugo dete.

Pred ministrima danas se našla još jedna velika izmena i dopuna Zakona koja podrzumeva uvođenje čitavog jednog odeljka koji će urediti pitanje finansijske podrške za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, pri čemu će se kao vlasnica nepokretnosti upisivati majka ili u izuzetnim slučajevima (na primer u slučaju smri majke) kao vlasnik će se upisivati otac deteta.

Ova finansijska podrška, čije će kriterijume u podzakonskim aktima bliže odrediti Vlada, biće značajna za bračne parove koji vagaju da li da zbog neizvesne ekonomske situacije porodicu šire u Srbiji ili van granica naše države.

Posebno pozdravljamo nameru da se kao vlasnica buduće nekretnine upisuje majka jer će se time sprečiti potencijalne zloupotrebe, u smislu prisilnih trudnoća. Takođe, ovo je i snažna preventivna mera zaštite potencijalnih žrtava porodičnog nasilja, koje upravo zbog veoma česte loše ekonomske i stambene situacije trpe nasilje godinama.

Očekujemo da vidimo i kako će izgledati najavljena mere podrške studentskoj populaciji – da li će biti u formi izmene Zakona o univerzitetu ili nekog zaključka Vlade.

Takođe, iskreno se nadamo da će uskoro doći do izmene seta zakona koji bi morali da urede status porodilja preduzetnica. Podsećamo da se na mesečnom nivou isplaćuju naknade za oko 5.000 korisnica prava iz člana 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, među kojima su I preduzetnice i s tim u vezi smatramo da ovo ne bi bio preveliki zalogaj za Vladu RS u ovom sastavu i u ovom mandatu.

Svakako, podsećamo predsednicu Vlade i nadležne ministre da su Mame Su Zakon i Digitalna zajednica pokrenuli Inicijativu „I preduzetnice su mame“, napisale predloge i izmene seta zakona, kao i da smo uz podršku platforme Kreni-promeni prikupili oko 47.000 potpisa podrške građana za predložene izmene.

Izvor: mamesuzakon.org