Od ponedeljka 4. maja, u Petrovcu na Mlavi počinju sa radom ustanove čiji je osnivač opština.

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, Foto: Muzeji Srbije

Кulturno prosvetni centar, Zavičajni muzej, Narodna biblioteka „Đura Jakšić“, Sportski centar, Sportski savez, Direkcija za omladinu i sport, Turistička organizacija, Galerija „Кrug“, odnosno pravna lica koje su za vreme vanrednog stanja proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavile rad, da nastave sa radom.

Poslodavci su dužni da zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-SoV-2  (držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), kao i mera koje se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru, polazeći od delatnosti ustanove i funkcionalnog uređenja prostora posebno sa aspekta organizacije rada u uslovima epidemije.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica u ustanovama i da primenjuju propisane odnosno utvrđene mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu higijenu.

Ustanove su dužne da putem sredstava javnog informisanja kao i redovnim uvidom u službena glasila prate mere nadležnih organa Republike Srbije te u saglasju sa istim uvode nove, odnosno prilagođavaju i menjaju postojeće mere zaštite u cilju realizacije aktivnosti iz ovog zaključka.

Autor: RTV „Biser“