Svaka poslednja sreda u aprilu je dan koji je posvećen podizanju svesti o štetnosti buke na zdravlje. Prošlo je dvadeset i četiri godine od kada je utvrđen ovaj dan.

Foto: Pixabay

Buka u životnoj sredini jeste neželjeni ili štetan zvuk, dok štetni efekti predstavljaju negativan uticaj buke na zdravlje ljudi. Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation, WHO) je nakon dugogodišnjih analiza objavila Izveštaj pod nazivom „Teret bolesti izazvan bukom u životnoj sredini“ („Burden of disease from environmental noise“) u kome je dokumentovano da buka izaziva stres, ometa osnovne aktivnosti poput sna, odmora, rada ili učenja. Duže izlaganje može izazvati ozbiljna oboljenja kao što su hipertenzija i kardiovaskularne bolesti, čak i preuranjenu smrt.

Evropsko udruženje za akustiku (European Acoustics Association, EAA), zajedno sa Evropskom Agencijom za zaštitu životne sredine (European Environment Agency, ЕЕА) koja je u tesnoj saradnji sa Evropskom komisijom (European Commission) organizuju različite manifestacije koje imaju za cilj da uključe sve stanovnike kako bi proširili svoja znanja o štetnom uticaju buke na zdravlje, ali i kako bi sopstvenim doprinosom poboljšali stanje životne sredine. Događaji se organizuju na ulicama, u školama, na fakultetima…

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/