Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u trećem kvartalu 2020. godine manji je za 51,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je manje za 48,2%, dok je stranih vozila manje za 53,3%. Od vozila sa stranom registracijom, najviše ih je sa registracijom Mađarske, 9,9%, zatim Bosne i Hercegovine, 6,1%, i Nemačke, sa učešćem od 5,2%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Ilustracija/Pixabay

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije manji je za 52,9% u odnosu na isti period 2019. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je manji za 47,2%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom manji za 56,2%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Bosne i Hercegovine, sa učešćem od 7,0%, a zatim slede vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 6,5%, i Nemačke, sa učešćem od 5,8%.

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom trećeg kvartala 2020. godine manji je za 60,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 61,9%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 59,8%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom trećeg kvartala 2020. godine manji je za 59,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 60,8%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 58,4%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 34,2%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 22,9%, i Mađarskom, 18,8%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Horgoš, 15,4%, Batrovci, 13,7%, i Gradina, 12,3%.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 37,3%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 21,5%, i Mađarskom, 17,4%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Gradina, sa 12,7%, zatim Horgoš, sa 12,5%, i Batrovci, sa 11,2%.

Autor: RTV Biser, Izvor: RZS