Udruženja turističke industrije i javnih prevoznika u drumskom saobraćaju uputila su apel državnim organima u kojem traže hitnu pomoć sektorima koji su najugroženiji usled posledica pandemije izazvane virusom COVID 19.

Pexels

U apelu koji potpisuju Srbijatransport, HORES, Udruženje turističkih vodiča Srbije i Udruženja turističkih agencija ATAS, ANTAS, UTAS, URA i YUTA navodi se da je poslovanje turističkih agencija, rent a car kompanija, vodiča, hotelijera i prevoznika u najvećoj meri obustavljeno.

“Trenutni pad prometa od preko 90% onemogućava preduzeća iz ovih oblasti da obezbede minimum prihoda za osnovne egzistencijalne potrebe. U ovim sektorima direktno je ugroženo preko 25.000 radnika, a posredno iI više od 60.000 radnika. Turističke agencije i rent-a-car agencije, već duže od 120 dana beleže prihod od nula dinara. Rent-a-car kompanije takođe beleže pad prihoda i prometa u procentu većem od 80%. Hotelijeri i restorateri beleže takođe veliki pad prometa, u restoraterstvu pad je oko 75%, dok je u hotelijerstvu oko 93% pad prometa, pre svega u gradskim hotelima”, stoji u dopisu upućenom predsednikau Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministru trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimu Ljajiću.

Dodaje se da preduzeća u javnom prevozu drumskog saobraćaja takođe beleže pad prihoda i prometa, posebno ona koja se odnose na međudržavni saobraćaj i prevoz turističkih grupa, uz podatak da je pad prometa 98% u organovanim putovanjima u drumskom saobraćaju i međunarodnom saobraćaju s.

Radi očivanja poslovanja i radnih mesta u ovim sektorima, potpisnice apela državi predlažu isplatu bruto minimalnih ličnih dohodata u narednih šest meseci, otpis obaveza po osnovu poreza i doprinosa za prva tri meseca opšte pomoći privredi, moratorijum na obaveze prema finansijskim institucijama u narednih devet meseci, dodatna sredstva samo za sektor turizma i transporta u Fondu za razvoje, sa ubrzanom procedurom odobravanja i isplate kredita i odlaganje obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit preduzeća u vremenu trajanja vanrednih okolnosti.

Autor: eKapija