PIO Fond skreće pažnju penzionerima na letke sa lažnim sadržajem, koji su se pojavili na ulicama Sremske Mitrovice, pozivajući penzionere da se jave radi isplate određenog novčanog iznosa zbog neusklađenosti penzije, te je potrebno da im dostave kopiju lične karte, rešenje o penziji i broj tekućeg računa.

Pixabay

Naglašavaju da razlika zbog neusklađenosti penzija ne postoji i da nema bilo kakve isplate po tom osnovu, a dostavljanjem podataka iz lične karte, rešenja o penzionisanju i tekućeg računa, penzioneri rizikuju prevaru i zloupotrebu ličnih podataka od strane neovlašćenih lica, te ih Fond moli i upozorava da se ne javljaju na ostavljeni broj.

Izvor: pio.rs