Srpska pavslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Sveta Tri jerarha.

Sveta tri Jerarha su svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, a svaki od njih ima svoj dan prazDnovanja u mesecu januaru.

Ovaj zajednički praznik sva tri svetitelja ustanovljen je u XI veku u vreme cara Aleksija Komnena zbog rasprave u narodu oko toga koji je od ove trojice svetitelja najveći.

Sveti Vasilije Veliki je poznat kao veliki svetovni i duhovni učitelj crkve.

Sveti Grigorije Bogoslov je i prozvan kao Bogoslov jer je nenadmašno tumačio dogmu, a sveti Jovan Zlatousti je upamćen kao nedostižan propovednik Jevanđelja, zbog čega je tako i nazvan.

Njihove pristalice su se čak i različito nazivali: vasilijani, grigorijani i jovaniti.

Spor je rešen u korist Crkve i slavu svetitelja jer se oni, svaki ponaosob, a potom sva trojica, javiše u snu episkopu evhaitskom Jovanu rečima da su oni jedno u Bogu i da među njima nema ničega protivrečnog.

Posavetovali su episkopa da im napiše jednu zajedničku službu i odredi zajednički dan praznika.

Tako je među narodom spor srećno rešen i 30. januar (sada 12. februar) određen kao zajednički praznik ovih svetitelja.

Proslavljaju ga svi pravoslavni, a u Grčkoj je to najveći nacionalni i školski praznik.

Tri Jerarha su zaštitnici ljudi i životinja od hladnoće i zlih vetrova