Praznik Sveti apostoli Vartolomej i Varnava slavi se po novom kalendaru 24. juna. Sveti apostol Vartolomej, jedan od dvanaest velikih apostola, propovijedao je Jevanđelje sa svetim Jovanom Bogoslovom i apostolom Filipom. Propovedali su najprije u Aziji, a potom u Indiji i Jermeniji.

SPC

U Jeropolju, ovi apostoli su umrtvili ogromnu zmiju koju su neznabošci obožavali i držali u hramu. Ne shvatajući njihovo delo, neznabošci su ih osudili i razapeli na krst.

Upravo tada se desio snažan zemljotres, a prestrašeni ljudi, misleći da ih Bog kažnjava zbog ovih mučenika, skinuli su ih sa krsta, ali apostol Filip već beše izdahnuo.

Vartolomej je preživeo i otišao potom u Indiju, gde je preveo Matejevo jevanđelje na indijski jezik. U Albanopolju jermenskom ubio ga je carev brat Astijag. Episkop Agaton sahranio ga je u hramu, a kasnije su mošti ovog sveca prenesene u Benevent, pa u Rim.

Sveti apostol Varnava, jedan je od sedamdesetorice, zvao se prvo Josif, ali su ga apostoli nazvali Varnava – Sin Utehe. U vreme Halkidonskog sabora, čudesno se saznalo za njegov grob. Posle otkrivanja čudesnih moštiju, Kiparska crkva je, kao apostolska, proglašena samostalnom. Zato se ovaj događaj javljanja apostola Varnave vezuje za autokefalnost Kiparske crkve.

U velikom delu Srbije ovaj praznik naziva se još i Vratoloma (Vrtoloma), te su prisutna brojna verovanja: na ovaj dan ne valja se peti na drvo, da se ne bi slomio vrat; takođe, treba izbegavati sva mesta na kojima vreba opasnost od pada.

U Homolju se na današnji dan obustavlja svaki rad, a u nekim delovima istočne Srbije se smatra da ukoliko se na Vratolomu radi postoji velika opasnost od poplava, oluja i grada.