Према подацима Завода за јавно здравље Пожаревац, у току 7. извештајне недеље у Браничевском округу регистрована су 642 случаја обољења сличних грипу, највећи број оболелих бележи се у узрасној групи од 5-14 година – 170 оболелих особа.

Потврђено је 12 случаја вируса грипа у Националној референтној лабораторији за инфлуенцу Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. На територији Браничевског округа пријављена је епидемија грипа.

У Подунавском округу регистрованo je 290 особa оболелих од обољења сличних грипу. Највећи број оболелих бележи се у узрасној групи од 30-64 године – 88 особа. Потврђена су 4 случаја вируса грипа у Националној референтној лабораторији за инфлуенцу Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Доминантан тип вируса грипа у оба округа је АХ1.

Сходно ситуацији, посете пацијентима у болницама су забрањене у оба округа.

Извор: ЗЗЈЗП