Auto

Грађани ће и након 5. јула под непромењеним условима моћи да региструју возила, саопштила је Агенција за безбедност саобраћаја.

„Примена одредби из Правилника које се односе на кочнице, на уређаје за одвођење и регулисање издувних гасова (мерење издувне емисије, обавезност поседовања катализатора) и друге биће одложене на период од најмање две године“, навела је Агенција.

Како наводе, измене и допуне Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, омогућиће грађанима да и даље региструју возила под непромењеним условима.

„Уочени проблеми у примени појединих одредби Правилника утицали би да велики број возила не испуни услове који се захтевају на техничком прегледу, а чија би примена почела 5. јула 2021. године“, саопштила је Агенција.

Правилник је, подсећају, донет 2012. године и у надлежности је Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Подсећају и да је у току 2021. формирана радна група која је требало да унесе измене и допуне у Правилник, те да су у радној групи представници Министарства, Управе саобраћајне полиције, Агенције за безбедност саобраћаја, београдског Машинског факултета, Факултета техничких наука у Новом Саду и АМСС–ЦМВ.